Dịch vụ game

Cày Thuê Theo Yêu Cầu


Vui lòng chọn thông tin
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 100,000đ đến 1,000,000đ
Hệ số:

Thông tin người dùng

Game Cần Cày Và Yêu Cầu
Tài Khoản
Mật Khẩu
Thông Tin Liên Hệ

Chi tiết dịch vụ

Chi tiết dịch vụ

Điền Tên Game Muốn Cày Và Yêu Cầu Cày Vào Mục Này :

Với những đơn bị huỷ hãy kiểm tra lý do mà phía cày thuê huỷ đơn

Không spam quá 5 lần với 1 mức giá ( KHÔNG HOÀN TIỀN )
image(27)
 image(9)

- Tắt xác minh 2 bước bằng cách thay mail ngẫu nhiên ( không verify )

- Không vào acc quá 3 lần khi admin đang cày 

- Thời gian hoàn tất dịch vụ từ 1-5 ngày

- Trong quá trình dịch vụ thực hiện sẽ có khoảng thời gian off nick để ổn định mạng

- Vi phạm những điều trên thì shop sẽ dừng dịch vụ và không hoàn tiền

- Tất cả thông tin dịch vụ vui lòng check chi tiết và nhắn tin qua khiếu nại

Báo giá: 0 VND

Xác nhận thanh toán

Thông tin yêu cầu
Tài khoản
Dịch vụ
Cày Thuê Theo Yêu Cầu
Gói
Phương thức thanh toán
Tài khoản Shopbrand
Phí thanh toán
Miễn phí
Tổng thanh toán