Dịch vụ game

Bán Ngọc Thủ Công


Vui lòng chọn thông tin
Chọn máy chủ
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 500,000đ
Hệ số:

Thông tin người dùng

Tài khoản game
Mật khẩu game

Chi tiết dịch vụ

Chi tiết dịch vụ

- Hướng dẫn Mua Hồng Ngọc tại Shop:

+) Đầu tiên đăng ký tài khoản tại nick247.vn Chọn mục Bán Ngọc Tự Động rồi chọn sever cần mua, điền tài khoản và mật khẩu, số tiền cần mua. Sau đó ấn thanh toán

Theo dõi tiến độ ở mục Dịch vụ đã mua .

Thời gian chuyển  Ngọc Xanh từ 3-5 phút.

Chúc Các Bạn Onl Vui Vẻ!

Báo giá: 0 VND

Xác nhận thanh toán

Thông tin yêu cầu
Tài khoản
Dịch vụ
Bán Ngọc Thủ Công
Gói
Phương thức thanh toán
Tài khoản Shopbrand
Phí thanh toán
Miễn phí
Tổng thanh toán